رشته خوشکار

رشته خوشکار

رشته خوشکار شیرینی خوشمزه ای است که معمولاً آن را با چای می‌خورند. چرب و خیلی شیرین است و بسیار برای افطار مناسب است.

ادامه مطلب
Designed by Free Wordpress Themes and Sponsored by Curry and Spice